Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande

Uppsägning av tillstånd

Om du har tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor och du inte längre har tillståndpliktiga mängder eller verksamheten har upphört ska du säga upp tillståndet. Detta gör du genom att fylla i blanketten nederst på sidan och skicka den till myndighet@raddningstjansten.com eller Höglandets räddningstjänstförbund, Funktion myndighet, 571 80 Nässjö.

Observera att även om du hanterar mängder som inte är tillståndspliktiga ska hanteringen och förvaringen ske på ett betryggande sätt.

Du kan läsa mer om vilka mängder som är tillståndspliktiga under definition av brandfarliga varor på denna länk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2020