SFI utb

Abumalek Khadem Aljamaa håller säkerhetsutbildning för nyandlända. Foto: HRF.

Säkerhetsutbildning för nyanlända

För att stärka nyanländas kunskaper kring hur brandsäkerheten fungerar och hur du förväntas agera vid brand i vårt samhälle erbjuds en säkerhetsutbildning från räddningstjänsten. Utbildningen behandlar även säkerhet i bilen, cykelvett och reflexanvändning. Då utbildningen genomförs på brandstationen genomförs ett kortare studiebesök som avslutas med handbrandsläckning och släckning av docka med brandfilt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2020