Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande
Årsk 5 Erik och Feras

Foto: HRF. Erik Ljungström och Feras Khoudair

Ung säkerhet årsk 5

Räddningstjänsten kommer på besök! Utbildningen innehåller ett teoripass där vi pratar om olyckor i allmänhet, brandsäkerhet och brandrisker i hemmet. Ett antal exempel på brandobjekt förevisas där barnen får diskutera fram bästa släckmetoden med hjälp av de vanligaste brandredskapen. Sista delen i teoripasset behandlar trafiksäkerhet där regler för cykel- och gångtrafik diskuteras.

Eleverna går sedan ut och får släcka en gasolbrand med vattensläckare och en brinnande docka med brandfilt.

De lär sig:

  • Vad en olycka är och hur hjälp kallas till platsen
  • Hur brandvarnaren fungerar och vilka de vanligaste brandriskerna är i hemmet
  • Vilka de vanligaste släckredskapen är och hur de används
  • Vad de ska tänka på när de cyklar samt går i trafiken
  • Hur snabbt en brand eskalerar

Omfattning:

1,5 timmar

Antal deltagare:

En skolklass.

Kursmål:

Eleverna ska efter genomförd utbildning ha kännedom om hur de ska agera vid brand, hur brandvarnaren och brandredskapen fungerar. Hur cykeln ska vara utrustad samt vad som skiljer gångtrafikanter från cyklister lagmässigt.

Målgrupp:

Årskurs 5

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018