Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande
Årsk 5 Erik och Feras

Erik Ljungström och Feras Khoudair håller utbildning för en 5e klass. Foto: HRF.

Ung säkerhet årsk 5

Räddningstjänsten kommer på besök! Utbildningen innehåller ett teoripass där vi pratar om olyckor i allmänhet, brandsäkerhet och brandrisker i hemmet. Ett antal exempel på brandobjekt förevisas där barnen får diskutera fram bästa släckmetoden med hjälp av de vanligaste brandredskapen. Sista delen i teoripasset behandlar trafiksäkerhet där regler för cykel- och gångtrafik diskuteras.

Eleverna går sedan ut och får släcka en gasolbrand med vattensläckare och en brinnande docka med brandfilt.

De lär sig:

  • Vad en olycka är och hur hjälp kallas till platsen
  • Hur brandvarnaren fungerar och vilka de vanligaste brandriskerna är i hemmet
  • Vilka de vanligaste släckredskapen är och hur de används
  • Vad de ska tänka på när de cyklar samt går i trafiken
  • Hur snabbt en brand eskalerar

Omfattning:

1,5 timmar

Antal deltagare:

En skolklass.

Kursmål:

Eleverna ska efter genomförd utbildning ha kännedom om hur de ska agera vid brand, hur brandvarnaren och brandredskapen fungerar. Hur cykeln ska vara utrustad samt vad som skiljer gångtrafikanter från cyklister lagmässigt.

Målgrupp:

Årskurs 5

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2020