Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Heta arbeten

Foto: HRF

Heta arbeten

Heta Arbete är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi Heta Arbeten.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Kursen är indelad i både teori och praktik där utbildningstiden är minst 6,5 timmar lång.

Du lär dig:

  • Säkerhetsregler
  • Brandkunskap
  • organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Bokning och anmälan till kursen Heta Arbeten sker via: Brandskyddsföreningen Jönköpings län, då vi inom Höglandets räddningstjänstförbund är utförare av kursen genom brandskyddsföreningen.

Länk till kursanmälan: https://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/brandskyddsforeningen-jonkoping/länk till annan webbplats

Section with path "Page Content/Mitten/Telefon 1" could not be found in parent "Andreas Karlsson"
Section with path "Page Content/Mitten/Telefon 2" could not be found in parent "Andreas Karlsson"
Section with path "Page Content/Mitten/Telefon 3" could not be found in parent "Andreas Karlsson"
Section with path "Page Content/Mitten/Besöksadress" could not be found in parent "Andreas Karlsson"
Section with path "Page Content/Mitten/Postadress" could not be found in parent "Andreas Karlsson"

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2018