Eldningsförbud i skog och mark, hela höglandet

Eldningsförbudet gäller från tisdag 30 maj 2023, klockan 10, tills annan information kommer.

Stäng meddelande

Trafikolyckor

Röd bil som kolliderat med ett träd

Bil som kolliderat med ett träd.

Målområde: Antalet slutenvårdade och omkomna till följd av trafikolyckor ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.

År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet. Nollvisionen bygger på att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent. Under perioden 2009 till 2020 omkom igenomsnitt 273 personer i trafiken varje år. Under 2019 var majoriteten av de omkomna skyddade trafikanter, det vill säga trafikanter som färdades i personbil, lastbil eller buss.

Trafikverket beräknar att unga vuxna (18–24 år) och äldre (75 år och äldre) löper störst risk att omkomma i trafiken i förhållande till andel av befolkningen. Den vanligaste hastighetsgränsen på olycksvägar med dödligt utfall var 70 eller 90 km/h. De flesta omkommer i olyckor som sker i dagsljus, i uppehållsväder och/eller på torra vägar. De svåraste viltolyckorna sker främst med älg. 2020 var ett annorlunda år i trafiken, med ett bottenrekord i antalet omkomna. Under året omkom 190 personer i trafiken, och 1653 personer skadades svårt. Bland de omkomna var det flest i kategorin 75 år och äldre, och bland de svårt skadade var den största kategorin 25–34 år.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021