Remissversioner

Här finns remissversioner av Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Nässjö och Vetlanda kommuner. Kommunen har som skyldighet enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att under varje ny mandatperiod anta ett handlingsprogram för den förebyggande och operativa verksamheten. Enligt LSO finns också skyldigheten att föra samråd med de myndigheter som kan tänkas ha ett väsentligt intresse i saken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019