Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande

Deltidsbrandman

Forserums deltid ytlivräddning

Deltidsbrandmännen från Forserum övar ytlivräddning

På flera kransorter inom förbundets geografiska område (Nässjö och Vetlanda kommuner) finns det deltidsanställda brandmän som har ett annat ordinarie arbete hos en annan arbetsgivare, bor på orten och som inställer sig vid larm.

Att arbeta som deltidsanställd brandman innebär att :

  • Du har god fysik
  •  Har körkort
  • Du bor eller arbetar inom ett område av sex minuter från ortens brandstation.
  • Utbildningen ingår i anställningen och omfattar sju veckors grundutbildningen. 
  • Att du normalt sett har beredskap var fjärde vecka( vissa kårer har var tredje vecka), vilket innebär att du måste inställa dig om det går larm och att du över ihop med din beredskapsgrupp.


Ring oss på  0383-467763 eller mejla till andreas.beijer@raddningstjansten.com då kommer du till Andreas Beijer som är chef för deltidsbransmännen inom Höglandets Räddningstjänstförbund.

Räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor bedrivs inom kommunerna Vetlanda och Nässjö och sedan 2002 i Höglandets räddningstjänstförbunds regi. Organisationen omfattar tio brandstationer med personal i beredskap och två med brandmän utan beredskap. På en räddningsstation utan beredskap finns det deltidsbrandmän men dessa har ingen beredskapsskyldighet. Våra medarbetare rekryteras på de orter där det finns brandstationer. Alla medarbetare, både med och utan beredskap, har någon annan som sin huvudarbetsgivare.

Deltidsbrandmannens utbildning startar efter det att han/hon anställts av oss och då till att börja med att öva på sin station, detta sker kvällar och helger. Deltidsbrandmannen anmäls så snart tillfälle ges till grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib). Hela utbildningen är på sju veckor men är uppdelad i block, 2v+2v+3v. Efter Grib tillkommer introduktionen på aktuell brandstation, i vissa fall skiljer sig introduktionen på grund av specialenheter. Där efter är deltidsbrandmannen redo att ingå i styrkan för att åka på uppdrag.

Av organisationens cirka 130 anställda som har beredskapskrav är cirka 40 utbildade som befäl. Utryckningar genomförs enligt lag om  Skydd mot olyckor och vissa beslut stödjer sig på paragrafer i denna lag. Det är dock bara räddningsledaren som får besluta med stöd av lagen och endast den som genomgått särskild utbildning får vara räddningsledare. Befälsutbildningen omfattar sex veckor delat på två omgångar.

Deltidsbrandmannen övar cirka 50 timmar per år. Övningstiden är normalt sett förlagd till kvällstid vardagar.

En gång varje år ska brandmannen läkarundersökas och konditionstestas. Detta kan förekomma på dagtid och tar cirka en timme.

Vem betalar lön under utbildning?
När brandmannen är på utbildning betalar räddningstjänsten förlorad arbetsinkomst, inklusive semesterersättning i huvudanställningen.

Hur mycket är brandmannen borta för larm?
Normalt sett har brandmannen beredskap var fjärde vecka det förekommer även stationer som har var tredje vecka. Under denna tid har vederbörande en skyldighet att infinna sig, inom den fastställda tiden, vid larm. De stationer som har flest larm under ett år har cirka 50 stycken, vilket innebär cirka ett larm per vecka. Vid denna enkla redovisning har inte tagits hänsyn till ”när på dygnet” ett larm inträffar, det ”statistiska larmet” kan ju  till exempel infalla på helgen.

Vad händer om brandmannen skadar sig eller blir sjuk?
Vi betalar 80 procent av den ersättning vederbörande skulle fått från räddningstjänsten och detta görs under två veckor. Därefter ersätts den anställde från Försäkringskassan. Du som huvudarbetsgivare betalar också  som vanligt ut, sjukersättning för de första 14 dagarna om brandmannen även är sjukskriven från sitt ordinarie jobb. Vid eventuella ”rehabutredningar” har huvudarbetsgivaren ytterst ansvaret för detta. Vi försöker medverka och hjälpa till.

Vem betalar lön vid utryckning?
Det gör räddningstjänsten. Vi förutsätter dock att den enskilde själv reglerar löneavdrag med sin huvudarbetsgivare.

Har jag någon direkt nytta av att ha en brandman anställd?

Ja, aboslut! Förutom medverkan till en bra kommunal service, oavsett var händelsen inträffar, är brandmannens utbildning och erfarenhet en resurs att nyttja inom en verksamhets systematiska brandskyddsarbete. I grundutbildningen ingår också en omfattande första-hjälpen kurs (cirka 40 timmar) vilket definitivt är en tillgång.

I Sverige finns cirka 14 000 brandmän och befäl som ”rycker ut”. Ungefär två tredjedelar av dessa är deltidsanställda, det vill säga samma anställningsform som vi har hos Höglandets räddningstjänstförbund. Det kan konstateras att det inte finns någon annan organisationsform som ger samma service i förhållande till kostnaderna.

Grundförutsättningarna för att kunna rekrytera, och därmed kunna bemanna vid larm, är att:

  • Tillräckligt många är intresserade av att ansöka och har förmåga att klara uppgiften.
  • Huvudarbetsgivaren godkänner den dubbla anställningen och att brandmannen har beredskap under sin arbetstid och därmed kan försvinna från jobbet i samband med larm.

Uppfylls inte grundförutsättningarna i tillräcklig utsträckning kommer det i förlängningen att leda till att den akuta servicen, det vill säga ”utryckningar”, kommer att försämras.

En väsentlig del i sammanhanget, för dig som är huvudarbetsgivare, är att känna till lvad det innebär att ha deltidsbrandmän som anställda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018