Brasa

lifeofpix.com

Eldningsförbud

Vid torra och varma förhållanden kan eldningsförbud utfärdas. Detta innebär att exempelvis eldning och grillning endast får göras på vissa sätt eller inte alls.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Förbud i skog och mark:

  • Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar, med mera) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.
  • Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exemepl betongkonstruktion eller stensättning) och en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.
  • Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.
  • Förbjudet omfattar användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Grillning i trädgård och liknande:

På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att grillen är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

  • Inte röka i skog och mark.
  • Undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).

Utfärdande av eldningsförbud

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det häller hela länet. Du kan själv hålla koll på prognosen och brandriskerna på webbplatsen Din Säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandriskkartorna grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning.

Var alltid försiktig när du eldar. Även om det inte råder eldningsförbud bör man vara extra försiktig vid de tillfällen då det enligt SMHI:s prognoser bedöms vara mycket stor brandrisk. Upplysning om brandrisk lämnas dagligen under perioden maj-augusti av SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på Trafik- och serviceradion på Radio Jönköping.

Upplysning om eldningsförbud i länet och regler för bränning lämnas av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

Tips!

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand. Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2019
Hem & Fritid