Glöd

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Elda och eldningsförbud

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar. Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

För att få svar på var du får elda, kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun. I vissa kommuner har även gatukontor/tekniska förvaltningen synpunkter. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Eldningsförbud – håll koll på brandrisken i ditt område

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det häller hela länet. Du kan själv hålla koll på prognosen och brandriskerna på webbplatsen Din Säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandriskkartorna grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning.

Var alltid försiktig när du eldar. Även om det inte råder eldningsförbud bör man vara extra försiktig vid de tillfällen då det enligt SMHI:s prognoser bedöms vara mycket stor brandrisk. Upplysning om brandrisk lämnas dagligen under perioden maj-augusti av SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på Trafik- och serviceradion på Radio Jönköping.

Upplysning om eldningsförbud i länet och regler för bränning lämnas av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är:

  • det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)
  • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid totalt eldningsförbud är:

  • ALL eldning utomhus är förbjuden inklusive grillning på egen tomt och vid permanent iordningställda grillplatser.

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

  • inte röka i skog och mark
  • undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Ansvar vid eldning

Eldning och bränning tillåts då förbud inte råder och väder- och vindförhållanden inte medför ökad risk för att en eld kan övergå till en okontrollerbar brand. Den som är ansvarig ska se till att det inte uppstår skador eller att branden sprider sig. Hygges-, halm- eller annan mer omfattande bränning ska alltid i god tid anmälas till räddningstjänsten i respektive kommun under kontorstid.

Skogsbrandflyg

När det är varmt och mycket torrt i markerna samordnar Länsstyrelsen, räddningstjänsterna i kommunerna och Frivilliga Flygkåren (FFK) flygövervakningar för att upptäcka skogsbränder eller bränder längs med banvallar i ett tidigt skede. Flygpersonalen kan vid upptäckt larma SOS och räddningsstyrkorna rycker ut.

Helikopter vattenbombar

Flygkåren kan även hjälpa till under räddningsinsatser med att ge så kallade lägesbilder från luften över brandens spridning och omfattning.

Tips!

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand. Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Hem & Fritid