Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning kan inte gästerna förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns. Detta gör att extra krav ställs på er som hyr eller lånar ut lokaler.

Om det skulle uppstå en brand vill Räddningstjänsten alltid veta om det kommer att ske övernattning i lokaler som inte speciellt är avsedda för detta. Det kan till exempel vara föreningslokaler, fritidsgårdar eller församlingslokaler. Då gästerna inte kan förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut lokaler.

Ansvar

Det är den enskilda fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren som tillsammans är skyldiga att tillse så att brandskyddet i en byggnad eller verksamhet är fullgott. I vissa fall används byggnader som tidigare inte varit avsedda för boende och övernattning vilket gör att brandskyddet måste anpassas efter den nya verksamhetstypen. Det kan ibland även behövas ett nytt bygglov för att få rätt att bedriva verksamheten. Följande punkter ska följas vid tillfällig övernattning.

 • Ansvarig, myndig person ska finnas i lokalerna vid övernattning, personen ska kunna larma 112.
 • Utrymningsvägar får inte blockeras.
 • Utrymningsskyltar får inte täckas över.
 • Rökning är förbjuden inomhus.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i avsedda lokaler.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska ha dörrstängare alternativt vara uppställda på magnet som är kopplade till brandlarmet.
 • Uppställning av husvagnar, containers och liknande måste stå minst 6 meter från byggnaden.
 • Räddningsvägar får inte blockeras.
 • Levande ljus får inte förekomma i lokalerna.

Brandskyddsansvarig

Den som är ansvarig för verksamheten, exempelvis föreningens ordförande, ansvarar för att de som övernattar får information om lokalerna och vilka regler som gäller. Om inte ni själva har fått ansvaret för brandsäkerheten så ska det finnas en utsedd brandskyddsansvarig som finns på plats då personer vistas i lokalen. Personen med brandskyddsansvaret ska se till att alla ledare får tillräcklig information samt att reglerna efterlevs.

 • Endast lokaler avsedda för övernattning används för ändamålet.
 • Rekommenderat antal övernattande får inte överskridas.
 • Ledare ska veta var utrymningsvägar finns.
 • Ledare ska veta var brandsläckare eller inomhusbrandposter finns.
 • Ledare ska veta hur brand- och utrymningslarmet fungerar och kan agera vid larm.
 • Ledare ska ha kunskap för att undvika falsklarm.
 • Ledare ska veta var uppsamlingsplatsen ligger.
 • Ledare ska veta var utrymningsplaner hänger.
 • Ledare ska se till att gällande ordningsregler följs.

Anmälan om tillfällig övernattning

Om det ska ske tillfällig övernattning i lokaler ska detta meddelas Höglandets räddningstjänsten. Detta gör ni genom att fylla i en anmälan om tillfällig förläggning och skicka in den till Höglandets räddningstjänstförbund 571 80 Nässjö eller myndighet@raddningstjansten.com.

Här hittar du blanketten för anmälan om tillfällig övernattning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Företag & Organisation