Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande

Boende för asylsökande och flyktingar

I takt med att fler asylsökande och flyktingar har anlänt till Sverige har även många boenden öppnats. Informationen nedan vänder sig till dig som vill öppna eller innehar ett boende för nyanlända.

Brandsäkerheten ska säkerställas vid tillfällig användning av lokaler. Med tillfällig användning menas att du tar en lokal som inte är anpassad för ändamålet i bruk för övernattning. Det kan till exempel vara övernattning i en gymnastikhall. Eftersom byggnader där sådan övernattning sker kan sakna nödvändig utrustning och skydd mot brand är det den som ansvarar för den tillfälliga övernattningen som är skyldig att säkerhetsställa och eventuellt kompensera brandskyddet. Samtliga tillfälliga förläggningar ska anmälas till Höglandets räddningstjänstförbund på blanetten som du hittar längst ner på sidan.

Om du ska starta ett boende som inte är tillfälligt ska du undersöka om du behöver bygglov eller bygganmälan för ändrad verksamhet och/eller lokalanpassningar. Observera att det kan anses vara en ändring även om du inte ska göra några ombyggnationer då du använder byggnaden för ett annat ändamål än tidigare. Kontakta din kommun vid frågor om hur du ska gå tillväga. Här kan du läsa mer om räddningstjänstens roll i plan- och byggärenden.

Även om ett bygglov eller bygganmälan inte krävs ska brandskyddet anpassas utifrån aktuell verksamhet.

Verksamheter och invånare i våra medlemskommuner är välkomna att höra av sig till oss för rådgivning i frågan. Detta görs enklast genom att skicka e-post till hoglandet@raddningstjansten.com.

Vägledning från Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som tänker öppna eller redan driver ett boende för asylsökande. Vägledningen beskriver lagstiftning och förhållningssätt kring brandskydd och berörda personer rekommenderas att läsa igenom denna. Länk till vägledningen hittar du nederst på sidan.

Här hittar du blanketten för anmälan om tillfällig övernattning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag & Organisation