Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande
Förebyggande brandskydd

Förebyggande brandskydd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar och för att undvika olyckor är det viktigt att arbeta förebyggande. Det är företaget eller organisationen som är skyldiga att förebygga bränder och andra olyckor i sin verksamhet. Ett fungerande och genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete är en bra start och kan även bidra till att minska konsekvenserna vid en olycka.

Höglandets räddningstjänstförbund är med i plan- och byggärenden för att redan i planeringsskedet se till att byggnader och anläggningar får ett bra brandskydd. Automatiskt brandlarm eller utrymningslarm kan vara en del av en byggnads eller anläggnings tekniska brandskydd. Höglandets räddningstjänstförbund gör tillsyn av den enskildes brandförebyggande arbete och kan vid behov kräva att åtgärder vidtas.

Åtgärderna som behövs för att förbättra brandsäkerheten i en fastighet är ofta väldigt enkla. Genom att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tillsammans arbetar systematiskt med sitt brandskyddsarbete kan olyckor och bränder förebyggas. Om olyckan ändå skulle vara framme är det bra att ha skapat bra förutsättningar för räddningstjänstens insats genom att ha en insatsplan. I vissa verksamheter är insatsplanen ett krav men vi rekommenderar alla att tänka igenom förutsättningarna för en räddningsinsats i er verksamhet oavsett om ni har en insatsplan eller inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018