Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Sevesoverksamhet

I staden Seveso skedde 1976 en stor olycka med kemikalier som fick stora konsekvenser för miljön och befolkningen i området. För att förebygga att inte fler sådana olyckor skulle inträffa skapades sevesolagstiftningen som har fått sitt namn efter den olycksdrabbade staden.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas sevesolagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier. Länk till lagen, förordningen, ändringar i förordningen och föreskrifter hittar du nederst på sidan.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer. Vilka krav som ställs på verksamheten beror på de risker som verksamheten medför. Verksamhetsutövaren är skyldig att förebygga risker och olyckor samt begränsa följderna av en olycka. Verksamheter i den högre kravnivån ska även presentera en säkerhetsrapport där bland annat en riskanalys och intern plan för räddningsinsatser ska ingå. För verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska Höglandets räddningstjänstförbund ta fram en plan för räddningsinsatser och tillsammans med kommunen informera om riskerna.

Länsstyrelsen i Jönköping är tillsynsmyndighet för att se till att Sevesolagstiftningen efterlevs. Du kan läsa mer om länsstyrelsen i Jönköpings arbete med Seveso på länk som du hittar nederst på sidan.

Sevesoverksamheter i Höglandets räddningstjänstförbund

Följande Sevesoverksamheter finns idag inom förbundets två medlemskommuner.

Högre kravnivån:

Det finns inga verksamheter inom Höglandets räddningstjänstförbund som klassas som den högre kravnivån.

Lägre kravnivån:

Sevesoanläggningar har ett ansvar att informera allmänheten om risker och säkerhetsarbete. Denna information hittar du under respektive verksamhet.

Vägledning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en gemensam information om vilka krav som gäller för företag som omfattas av dessa regler. Du hittar länk till vägledningen nederst på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018