Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Karsbo bergstäkt, Skanska, Nässjö kommun

På länken nedan kan du läsa mer om Skanskas verksamhet i Karsbo bergstäkt som ligger i Nässjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018