Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Föreståndare för brandfarliga varor

Det ska alltid finnas minst en föreståndare och en ställföreträdande föreståndare för hantering av brandfarliga varor. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Du måste anmäla dem skriftligt till oss. Ett tillstånd till hantering av brandfarliga varor är inte giltigt utan en utsedd föreståndare.

Tillgänglighet

Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men man bör kunna nå dem via telefon om något allvarligt inträffar eller om någon har frågor som berör de brandfarliga varorna.

Krav på kunskap

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras.

Bokning och anmälan till kursen Föreståndare för brandfarlig vara - mindre omfattning sker via: Brandskyddsföreningen Jönköpings län, då vi inom Höglandets räddningstjänstförbund är utförare av kursen genom brandskyddsföreningen.

Länk till kursanmälan: https://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/brandskyddsforeningen-jonkoping/länk till annan webbplats

Delegation till föreståndare

Vi rekommenderar att du som verksamhetschef ger dina föreståndare skriftliga befogenheter att ta sitt ansvar. Befogenheterna innebär till exempel att föreståndarna har rätt att avbryta hanteringen av de brandfarliga varorna i verksamheten om de bedömer att hanteringen utgör en allvarlig risk för att reglerna inte följs.

Anmälning av föreståndare

För att ett tillstånd för hantering av brandfarlig vara ska vara giltigt ska det finnas en anmäld föreståndare. Anmälan görs via en blankett som skickas in till myndighet@raddningstjansten.com eller Höglandets räddningstjänstförbund 571 80 Nässjö. Länk till blanketten hittar du nederst på sidan.

Här hittar du blankett för anmälan av förståndare för brandfarliga varor.

  • Se till att de brandfarliga varorna förvaras och hanteras på ett riktigt sätt.
  • Var kontaktperson mot tillsynsmyndigheten.
  • Gör kontinuerliga kontroller och ersätta utslitet material.
  • Se till att det är bra ordning.
  • Se till att lagstiftning och föreskrifter följs.
  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om risker med de brandfarliga varorna.
  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om hur de brandfarliga varorna ska hanteras och förvaras.
  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om vilka hanterings- och förvaringsregler som gäller. Till exempel att inga brandfarliga vätskor får förvaras fritt exponerat i butiken utan ska förvaras i särskilda förvaringsskåp.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2018