Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Explosiva varor

För att få inneha, hantera, förvara, köpa och sälja explosiva varor inom Sverige måste du i de flesta fall ha tillstånd. Du kan behöva söka flera tillstånd samtidigt, beroende på vad din hantering gäller.

Våra tillsyner

Höglandets räddningstjänstförbund gör regelbundna tillsynsbesök på verksamheter som har tillstånd för explosiva varor. Då kontrollerar vi att du följer alla de regler och säkerhetskrav som gäller för att ditt tillstånd ska gälla. Vid tillsyn tas det ut en avgift som är fastställd för Höglandets räddningstjänstförbund.

Du kan läsa mer om vårt tillsynsarbete under sidan tillsyn.

Du kan läsa mer om avgifter vid tillsyn på denna länk.

Tillbudrapport

Sker det en olycka eller ett tillbud på en verksamhet som hanterar explosiva varor ska en tillbudsrapport skickas in till Höglandets räddningstjänstförbund. Nederst på sidan hittar du länk till blankett för tillbudsrapport.

Här hittar du blankett för ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

Här hittar du blankett för tillbudsrapport.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018