Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Avgifter

Avgifter i samband med prövning av tillstånd och vid tillsyn är samma i båda våra medlemskommuner.

Grundavgift tas ut vid tillsyner och ska täcka det arbete som görs innan och efter själva tillsynen samt resekostnad till och från objektet. Det tas även ut en avgift per timme. Beroende på hur komplex bygganden, anläggningen eller verksamheten är tar tillsynen längre tid vilket medför en högre avgift.

Vid tillståndsansökan tas det endast ut en avgift per timme, ingen grundavgift. Avgiften ska täcka vår arbetskostnad för att hantera din ansökan. I avgiften ingår administration, arkivhållning, handläggning, beslut och en avsyning om ärendet kräver det, inklusive resekostnad. Avgiften är kopplad till den tid det tar för oss att handlägga ärendet. Är din verksamhet komplicerad eller ärendet saknar handlingar som du måste komplettera med, kommer ärendet ta längre tid att handlägga.

Även en avslagen tillståndsansökan kommer att debiteras.

Avgifterna bestäms efter Höglandets räddningstjänstförbunds fastställda avgifter. Du kan läsa om aktuella avgifter på länken nederst på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag & Organisation