Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande

Företag & Organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete, det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Höglandets räddningstjänstförbund utför regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka vissa brister, men det ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi åker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte hindra olyckor. Detta kan bara det egna företaget göra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018