Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Företag & Organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete, det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Höglandets räddningstjänstförbund utför regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka vissa brister, men det ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi åker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte hindra olyckor. Detta kan bara det egna företaget göra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018