Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Uppsägning tillstånd brandfarlig vara

Om du har tillstånd för hantering av brandfarliga varor och du inte längre har tillståndpliktiga mängder eller verksamheten har upphört ska du säga upp tillståndet. Detta gör du genom att fylla i blanketten nederst på sidan och skicka den till myndighet@raddningstjansten.com eller Höglandets räddningstjänstförbund 571 80 Nässjö.

Observera att även om du hanterar mängder som inte är tillståndspliktiga ska hanteringen och förvaringen ske på ett betryggande sätt.

Du kan läsa mer om vilka mängder som är tillståndspliktiga under definition av brandfarliga varor på denna länk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2018