Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Orsaken är att det kommit lokala skyfall samt att de flesta områden haft ihållande regn. De undre marklagren är fortfarande relativt torra men risken för snabb brandspridning och antändning bedöms som låg. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen.
  • Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap.
  • Eldningsförbudet kan börja gälla på nytt om brandrisken ökar väsentligt.
  • Samråd om att eldningsförbudet upphör har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommuni Östergötland.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2021